top of page

CHURCH DEVOTION

Parish History

LIVESTREAM VIDEOS

Joseph_Vector_edited.png

PANALANGIN NI PAPA FRANCISCO KAY SAN JOSE 

San Jose, Tagapangalaga ng Manunubos, Kabiyak ng puso nI Mahal na Birheng Maria.

 

Sa iyo’y ipinagkaloob ang bugtong na anak ng Diyos;

 

Sa iyo si Maria ay lubos na nagtiwala; at sa piling mo’y hinubog ang pagkatao ni Hesus.

 

Pinagpalang Jose, sa amin ay ipadama mo rin ang iyong pagiging ana at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ipagkamit mo kami ng biyaya, awa at lakas ng loob, ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama.

 

Amen. 

 

PANALANGIN NI SAN JOSE MARELLO KAY SAN JOSE 

Sa Dakilang Patriarka, ating sambitin: kaming lahat ay iyong angkinin, at nawa ika’y maging lahat din para sa amin;

 

ituro mo sa amin ang daan, at sa bawat hakbang, kami’y iyong gabayan, kami’y iyong pangunahan sa ninanais ng Diyos na pagdadalhan.

 

Tanaw man namin o hindi ang hantungan, malayo man o malapit ang daan, mahirap man o may kaluwagan, pag-usad man ay mabilis o may kabagalan, kapag kasama ka, kami’y may katiyakan, ang lahat ay may maayos na patutunguhan. 

Amen. 

LIRIO.png
bottom of page